วิสัยทัศน์

PLUS PRESS มีความมุ่งมั่น ในการผลิตงานพิมพ์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ พร้อมทั้งยินดีเป็นที่ปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและนักออกแบบ ด้วยความตั้งใจและความชำนาญของเรา นอกจากนี้ เรายังยึดมั่นในการผลิตงานในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบลูกค้า

 

PLUS PRESS มีคติพจน์ประจำองค์กร ว่า we are printing team เพื่อสื่อถึงความเป็นมืออาชีพ และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในบริการของเรา