เราสามารถทำงานได้ครบวงจรตั้งแต่ ทำเพลท, ปรู๊ฟสี, พิมพ์ด้วยเครื่องจักรทันสมัย, เคลือบผิว, ปั๊มฟอยล์ทอง, ปั๊มฟอยล์สี, ปั๊มนูน, ปั๊มจม, ได-คัท, พับ, เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่, ไสกาว, เข้าห่วงกระดูกงู ฯลฯ

ท่านจะได้รับความสะดวกในแบบ One-Stop-Service เพียงท่านตัดสินใจใช้บริการเรา

 

เราสามารถทำงานพิมพ์ทุกชนิด ได้แก่

 

นอกจากงานพิมพ์ทั่วไปข้างต้นแล้ว เรายังมีความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อตอบสนองงาน spacial design ของนักออกแบบอีกด้วย