ประวัติ

PLUS PRESS เป็นบริษัทให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ รวมทั้งออกแบบและจัดทำ Art Work ให้กับลูกค้า

PLUS PRESS เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ก่อตั้งโดย คุณวิรัช รักวงษ์ บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์ในฐานะกราฟิกดีไซเนอร์ และ productionงานพิมพ์ จาก บริษัท ครีเอทีฟ ปริ้นท์ จำกัด

การใช้เวลาเรียนรู้งานในโรงพิมพ์แห่งนั้นถึง 7 ปี ทำให้รู้ถึงข้อจำกัดหลายประการที่โรงพิมพ์ในสมัยนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักออกแบบได้อย่างเต็มที่ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะเปิดโรงพิมพ์ของตัวเองเพื่อทำงานที่เคยได้ฝันให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ทั้งเทคนิคที่เรียนรู้จากงานและหนังสือของต่างประเทศ พร้อมทั้งเทคนิคที่คิดค้นขึ้นเองควบคู่กันไป จนปัจจุบัน PLUS PRESSได้เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเทคนิคที่ยากและซับซ้อนจากลูกค้าและวงการสิ่งพิมพ์